UCHWAŁA Nr V/37/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i określenia inkasenta – od sprzedaży dokonywanej na targowiskach usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:40:56.
 UCHWAŁA Nr V/38/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:42:56.
 UCHWAŁA Nr V/39/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1348W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:49:26.
 Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2019 – 2023

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:52:15 | Data modyfikacji: 2019-04-19 08:59:18.
 UCHWAŁA NR V/41/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:57:45 | Data modyfikacji: 2019-04-19 09:07:30.
 Protokół nr V.2019

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:27:48 | Data modyfikacji: 2019-07-17 14:11:35.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:27:48
Data modyfikacji: 2019-07-17 14:11:35
Opublikowane przez: Mariola Kępka