bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XII strona główna 

SESJA XII
 UCHWAŁA Nr XII/82/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:34:03 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:35:45.
 UCHWAŁA Nr XII/83/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:37:35 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:35:45.
 UCHWAŁA Nr XII/84/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:40:04 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:35:45.
 UCHWAŁA Nr XII/85/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:41:46 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:35:45.
 UCHWAŁA Nr XII/86/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:43:32 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:35:45.
 UCHWAŁA NR XII/87/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2020 r.”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:45:47 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:35:45.
 UCHWAŁA NR XII/88/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:49:16 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:51:34.
 UCHWAŁA Nr XII/89/2019 Rady Gminy Sobolew z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:50:18 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:51:34.
 UCHWAŁA Nr XII/90/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:55:52 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:51:34.
 UCHWAŁA Nr XII/91/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Sobolewie oraz wyboru Przewodniczącego tej Komisji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:00:05 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:51:34.
 UCHWAŁA Nr XII/92/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:03:03 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:51:34.
 Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2019 – 2023

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:07:35 | Data modyfikacji: 2019-12-31 10:16:10.
 UCHWAŁA NR XII/94/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:14:20 | Data modyfikacji: 2019-12-31 10:17:27.
  Protokół nr XII/2019

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-27 13:12:48 | Data modyfikacji: 2020-03-25 10:17:02.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2020-01-27 13:12:48
Data modyfikacji: 2020-03-25 10:17:02
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl