Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA XX strona główna 

SESJA XX
 UCHWAŁA NR XX/134/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:18:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/135/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:19:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/136/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:23:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/137/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:24:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/138/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:25:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/139/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:27:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/140/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Sobolew – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:29:17, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/141/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:32:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/142/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:33:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/143/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:34:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/144/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:35:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/145/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie apelu do władz samorządowych Powiatu Garwolińskiego.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:37:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/146/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:38:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/147/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnej położonej na terenie gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:39:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/148/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:40:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/149/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:41:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016– 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:33:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/150/2016 z dn. 28 czerwca 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:35:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/150/2016 z dn. 28 czerwca 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:36:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/150/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r .
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:37:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/151/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:38:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/151/2016 z dn. 28 czerwca 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:39:44, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/151/2016 z dn. 28 czerwca 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:40:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/151/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:41:19, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Nr XX/151/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:41:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XX/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 10:09:46, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII . 
wersja do druku