Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
- SESJA XLIV
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA XXII strona główna 

SESJA XXII
 UCHWAŁA NR XXII/153/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 11:05:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 11:06:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016– 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 11:08:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXII/155/2016 z dn. 14 września 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 11:10:19, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXII/155/2016 z dn. 14 września 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 11:11:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXII/155/2016 z dnia 14 września 2016 r .
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 11:12:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXII/156/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 11:13:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXII/156/2016 z dn. 14 września 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 11:14:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXII/156/2016 z dn. 14 września 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 11:15:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXII/156/2016 z dnia 14 września 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 11:16:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXII/156/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 11:18:19 Informację zaktualizowano 2016-10-05 11:19:39, wprowadzający: Mariola Kępka
  Protokół Nr XXII/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 10:12:37, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
wersja do druku