bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XX strona główna 

SESJA XX
 UCHWAŁA NR XX/134/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:18:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/135/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:19:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/136/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:23:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/137/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:24:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/138/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:25:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/139/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:27:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/140/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Sobolew – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:29:17, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/141/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:32:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/142/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:33:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/143/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:34:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/144/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:35:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/145/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie apelu do władz samorządowych Powiatu Garwolińskiego.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:37:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/146/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:38:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/147/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnej położonej na terenie gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:39:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/148/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:40:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/149/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 10:41:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016– 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:33:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/150/2016 z dn. 28 czerwca 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:35:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/150/2016 z dn. 28 czerwca 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:36:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/150/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r .
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:37:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/151/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:38:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/151/2016 z dn. 28 czerwca 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:39:44, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/151/2016 z dn. 28 czerwca 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:40:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/151/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:41:19, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Nr XX/151/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 15:41:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XX/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 10:09:46, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl