Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
- SESJA XLIV
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA XIV strona główna 

SESJA XIV
 UCHWAŁA NR XIV/80/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 10:17:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 10:19:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/82/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 10:22:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIV/83/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 10:25:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIV/84/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 10:27:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/85/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso – od sprzedaży dokonywanej na targowiskach usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 10:49:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 10:57:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 10:58:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIV/88/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 11:01:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIV/89/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 11:02:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 11:04:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 11:07:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/92/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2016 r.”
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 11:08:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XIV/92/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 11:09:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/93/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie apelu do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 11:11:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr XIV/93/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 11:13:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/94/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 11:15:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik uchwały Nr XIV/94/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 11:18:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:03:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/95/2015 z dn. 19 listopada 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:19:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/95/2015 z dn. 19 listopada 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:20:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/95/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:22:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/96/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:23:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/96/2015 z dn. 19 listopada 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:27:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/96/2015 z dn. 19 listopada 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:31:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/96/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:34:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/96/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:38:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XIV/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-13 09:26:21 Informację zaktualizowano 2016-02-11 09:00:20, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
wersja do druku