Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
- SESJA XLIV
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA XVI strona główna 

SESJA XVI
 UCHWAŁA NR XVI/101/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:12:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XVI/101/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:14:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVI/102/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew”.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:15:40, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XVI/102/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:16:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:18:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVI/104/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:19:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVI/105/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:20:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XVI/105/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:22:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:47:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/106/2015 z dn. 28 grudnia 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:49:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/106/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:50:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/106/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:53:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVI/107/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:55:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:56:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:58:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:00:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:14:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:17:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016– 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:22:11 Informację zaktualizowano 2016-01-15 15:48:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XVI/109/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:24:57 Informację zaktualizowano 2016-01-15 15:50:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XVI/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 17:23:38, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
wersja do druku