Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
- SESJA XLIV
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA XXV strona główna 

SESJA XXV
 Uchwała Nr XXV/176/2017 Rady Gminy w Sobolewie w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 13:40:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/177/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 13:43:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/178/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie określania "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teranie Gminy Sobolew w 2017 roku"
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 13:47:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/179/2017. Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prywatne i inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 14:04:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/180/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 14:13:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/181/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie określanie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przekazania każdemu kryterium określonej liczby punktów
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 08:23:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/182/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 08:27:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej - na 10 lat - umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 08:31:48, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/184/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawei wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 08:34:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Stanowisko Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie dyspozycji zamiany działki Nr 276 wraz z budynkiem po starym przedszkolu stanowiącej własność Gminy Sobolew na działkę Nr 457/2 stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej św. Trójcy w Gończycach
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 08:40:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXV/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-04-05 10:14:02, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
wersja do druku