Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA XXIII strona główna 

SESJA XXIII
 UCHWAŁA NR XXIII/157/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 11:46:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 11:47:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/159/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 11:59:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/160/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 12:13:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/161/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 12:20:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/162/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 12:38:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/163/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 12:54:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/164/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2017 r.”
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 10:38:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/164/2016_1
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 10:44:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/165/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 10:45:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/166/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu, pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Sobolew, na lata: 2016– 2022”.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 10:49:13 Informację zaktualizowano 2017-06-08 10:52:17, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/167/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016-2022
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 10:59:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/167/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:01:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/167/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:05:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy Sobolew z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016 – 2022.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:08:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/168/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016, w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:28:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/168/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:30:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/168/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:31:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/168/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:32:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:37:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXIII/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 13:35:36, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII . 
wersja do druku