Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
- SESJA XLIV
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA XXX strona główna 

SESJA XXX
 UCHWAŁA NR XXX/211/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Sobolew – darowizny nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 11:49:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/212/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 11:53:40, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/213/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 12:11:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/214/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 12:03:54 Informację zaktualizowano 2017-10-10 12:08:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/215/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie".
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 12:18:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017– 2022.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 12:20:48 Informację zaktualizowano 2017-10-10 12:22:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/217/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 12:22:01 Informację zaktualizowano 2017-10-11 08:25:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXX/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 08:47:28, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
wersja do druku