Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
- SESJA XLIV
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA XIX strona główna 

SESJA XIX
 UCHWAŁA NR XIX/120/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok budżetowy 2016.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:05:13, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIX/121/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:07:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIX/122/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2016 roku”.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:08:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIX/123/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:09:19, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIX/124/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:11:48, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały XIX/124/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:13:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 2 do uchwały XIX/124/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:15:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIX/125/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:16:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:20:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIX/127/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:21:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIX/128/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:22:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIX/129/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:31:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIX/130/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:32:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIX/131/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:33:49, wprowadzający: Mariola Kępka
  Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016– 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 12:48:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/132/2016 z dn. 28 kwietnia 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 12:49:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/132/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 12:53:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/132/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r .
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 12:54:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIX/133/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 12:55:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/133/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 12:56:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/133/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 12:57:17 Informację zaktualizowano 2016-06-02 13:03:19, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/133/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 12:58:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/133/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 12:58:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/133/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 13:02:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XIX/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-07-08 12:17:49, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
wersja do druku