Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
- SESJA XLIV
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA VII strona główna 

SESJA VII
 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 lutego 2015 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-25 11:56:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-25 12:00:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VII/32/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2015 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-25 12:02:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022
Data wprowadzenia informacji 2015-03-25 13:36:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/33/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:26:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/33/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:27:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do uchwały Nr VII/33/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:28:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr VII/34/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:29:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/34/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:38:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/34/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:39:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/34/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:41:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/34/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:42:45, wprowadzający: Mariola Kępka
  Uzasadnienie do uchwały Nr VII/34/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:43:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr VII/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 11:44:51, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
wersja do druku