Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA X strona główna 

SESJA X
 UCHWAŁA NR X/52/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:10:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załączniki do uchwały NR X/52/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:12:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/53/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:13:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/54/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:13:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/55/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:15:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:20:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/57/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:22:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/58/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:23:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:26:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/59/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:28:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/59/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:29:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/59/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:31:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr X/60/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:34:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/60/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:35:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/60/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:36:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/60/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:40:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr X/60/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:42:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/60/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:43:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/61/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:44:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/62/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:45:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr X/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 09:36:34, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII . 
wersja do druku