Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
- SESJA XLIV
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA IV strona główna 

SESJA IV
 UCHWAŁA Nr IV/8/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 18:42:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr IV/9/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 18:44:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr IV/10/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet sołtysom sołectw Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 18:44:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 18:46:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr IV/12/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, mogących gromadzić dochody na wydzielonym rachunku; źródeł i przeznaczenia tych dochodów; sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych; dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 18:47:48, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2015 r.”
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 18:51:58, wprowadzający: Mariola Kępka
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 18:54:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 18:57:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/14/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 18:58:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/14/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 19:00:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do uchwały Nr IV/14/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 19:02:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr IV/15/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 19:04:13, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 19:05:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/15/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 19:07:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/15/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 19:11:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do uchwały Nr IV/15/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 19:12:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół nr IV/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 09:20:53, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
wersja do druku