Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA VIII strona główna 

SESJA VIII
 UCHWAŁA NR VIII/35/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 08:36:42 Informację zaktualizowano 2015-05-19 08:38:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 08:45:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 08:49:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie rozwiązania Klubu Radnych „Wspólna Gmina”.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 08:52:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/39/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 08:56:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 08:59:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/41/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:01:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/42/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:05:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia kierunku rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:08:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 Rozstrzygnięcie nadzoru
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:10:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:15:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:18:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:21:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:22:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:25:40 Informację zaktualizowano 2015-05-19 09:28:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:31:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:34:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/47/2015 z dn. 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:38:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/47/2015 z dn. 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:53:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/48/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:55:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr VIII/48/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:00:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. nr 1 do UCHWAŁY Nr VIII/48/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:34:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. nr 2 do UCHWAŁY Nr VIII/48/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:36:21, wprowadzający: Mariola Kępka
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/48/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:38:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/48/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:39:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/48/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:49:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/49/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na rok 2015”.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:51:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr VIII/50/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa Sołectwa Sobolew I.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:57:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Rozstrzygnięcie nadzoru
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 11:15:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym Rady Gminy w Sobolewie – umowy o pracę.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 11:16:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr VIII/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-03 15:29:45, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII . 
wersja do druku