Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
- SESJA XLIV
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA XIII strona główna 

SESJA XIII
 UCHWAŁA NR XIII/70/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:42:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załączniki do uchwały NR XIII/70/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:45:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 16 października 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:46:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/72/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew”.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:47:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XIII/72/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:48:17, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/73/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:49:13, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/74/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:50:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/75/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:50:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:51:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/77/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:52:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:14:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/78/2015 z dn. 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:15:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/78/2015 z dn. 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:16:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/78/2015 z dn. 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:20:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIII/79/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:27:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/79/2015 z dn. 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:28:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/792015 z dn. 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:30:48 Informację zaktualizowano 2016-01-12 09:41:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/79/2015 z dnia 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:33:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/79/2015 z dnia 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:35:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XIII/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-13 09:24:25 Informację zaktualizowano 2016-01-15 10:20:50, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
wersja do druku