Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
- SESJA XXXVI
- SESJA XXXVII
- SESJA XXXVIII
- SESJA XXXIX
- SESJA XL
- SESJA XLI
- SESJA XLII
- SESJA XLIII
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA XVIII strona główna 

SESJA XVIII
 UCHWAŁA NR XVIII/112/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:02:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/112/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:07:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/112/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:09:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/112/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:09:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/112/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:12:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/113/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:14:19, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XVIII/113/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:16:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:21:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XVIII/114/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:23:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:17:33 Informację zaktualizowano 2016-03-11 12:20:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XVIII/115/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:18:25 Informację zaktualizowano 2016-03-11 12:20:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/116/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:24:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XVIII/116/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:27:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:28:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/118/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:30:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/119/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:31:01, wprowadzający: Mariola Kępka
  Protokół Nr XVIII/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 15:25:48 Informację zaktualizowano 2016-05-06 15:28:34, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII . 
wersja do druku