bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XIII strona główna 

SESJA XIII
 UCHWAŁA NR XIII/70/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:42:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załączniki do uchwały NR XIII/70/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:45:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 16 października 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:46:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/72/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew”.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:47:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XIII/72/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:48:17, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/73/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:49:13, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/74/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:50:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/75/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:50:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:51:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/77/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:52:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:14:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/78/2015 z dn. 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:15:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/78/2015 z dn. 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:16:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/78/2015 z dn. 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:20:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIII/79/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:27:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/79/2015 z dn. 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:28:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/792015 z dn. 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:30:48 Informację zaktualizowano 2016-01-12 09:41:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/79/2015 z dnia 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:33:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/79/2015 z dnia 16 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:35:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XIII/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-13 09:24:25 Informację zaktualizowano 2016-01-15 10:20:50, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl