bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA X strona główna 

SESJA X
 UCHWAŁA NR X/52/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:10:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załączniki do uchwały NR X/52/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:12:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/53/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:13:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/54/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:13:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/55/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:15:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:20:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/57/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:22:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/58/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:23:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:26:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/59/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:28:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/59/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:29:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/59/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:31:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr X/60/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:34:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/60/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:35:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/60/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:36:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/60/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:40:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr X/60/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:42:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/60/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:43:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/61/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:44:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR X/62/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:45:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr X/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 09:36:34, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl