Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-06 15:52:56.
 SWIZ z załącznikami 1-6

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-06 15:56:39.
 Zał. 7 6.03.2018 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-06 16:00:09 | Data modyfikacji: 2018-03-06 16:01:54.
 Zał. 8 Kosztorys 6.03.2018

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-06 16:00:28 | Data modyfikacji: 2018-03-06 16:03:22.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-21 15:45:50 | Data modyfikacji: 2018-03-21 15:46:50.
 Ogłoszenie o unieważnieniu postęowania 20.04.2018r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-20 15:56:16 | Data modyfikacji: 2018-04-20 15:58:24.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 20.04..18r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-20 15:57:14 | Data modyfikacji: 2018-04-20 15:58:30.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-17 15:12:43 | Data modyfikacji: 2018-05-17 15:13:31.

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew .  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew. .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew. .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie  .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019. .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie .  Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew  .  Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew  .  Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew .  Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu . 
Data wprowadzenia: 2018-05-17 15:12:43
Data modyfikacji: 2018-05-17 15:13:31
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda