Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-09 15:34:24.
 SWIZ z załącznikami

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-09 15:35:35.
 Załącznik 8 z zał. graficznymi

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-09 15:37:17 | Data modyfikacji: 2018-05-09 15:38:33.
 Zmiana SWIZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-23 13:56:01 | Data modyfikacji: 2018-05-09 15:38:33.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-05-24 13:20:40 | Data modyfikacji: 2018-05-09 15:38:33.
 Powiadomienie o unieważnieniu z 29.05.2018

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:10:33 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:11:20.
 Ogłoszenie BZP o Unieważnieniu postępowania 29.05.2018

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:45:54 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:46:54.

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew .  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew. .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew. .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie  .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019. .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie .  Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew  .  Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew  .  Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew .  Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu . 
Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:45:54
Data modyfikacji: 2018-05-29 09:46:54
Opublikowane przez: Agata Kostecka