Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 14.05.18

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 15:55:27 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:22:21.
 SWIZ z załącznikami 1-7

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 15:56:29 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:19:37.
 Załącznik nr 8 Przedmiar

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 15:57:29 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:22:41.

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego . 
Data wprowadzenia: 2018-05-14 15:57:29
Data modyfikacji: 2018-05-15 09:22:41
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda