Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 14.05.18

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 15:55:27 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:22:21.
 SWIZ z załącznikami 1-7

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 15:56:29 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:19:37.
 Załącznik nr 8 Przedmiar

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 15:57:29 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:22:41.
 Zmiana SWIZ z 23.05.2018

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:04:00 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:22:41.
 Informacja z otwarcia ofert z 29.05.2018

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-05-29 12:21:33 | Data modyfikacji: 2018-05-29 12:22:24.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-06-26 15:40:34 | Data modyfikacji: 2018-06-26 15:41:43.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-07-17 11:28:20 | Data modyfikacji: 2018-07-17 11:29:13.

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew .  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew. .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew. .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie  .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019. .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie .  Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew  .  Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew  .  Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew .  Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu . 
Data wprowadzenia: 2018-07-17 11:28:20
Data modyfikacji: 2018-07-17 11:29:13
Opublikowane przez: Agata Kostecka