Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:52:04 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:41:43.
 SWIZ z 29.03.18

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:53:32 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:47:51.
 Załącznik nr 8 Przedmiar

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:00:38 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:41:50.
 Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:10:03 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:42:00.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-13 15:04:28 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:42:07.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26.04.2018 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:33:06 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:42:15.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-18 10:21:22 | Data modyfikacji: 2018-05-18 10:22:40.

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew .  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew. .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew. .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie  .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019. .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie .  Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew  .  Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew  .  Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew .  Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu . 
Data wprowadzenia: 2018-05-18 10:21:22
Data modyfikacji: 2018-05-18 10:22:40
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda