Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP z 20.07.2018r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:29:29 | Data modyfikacji: 2018-07-20 13:35:55.
 SWIZ z załącznikami 20.07.2018

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:31:19 | Data modyfikacji: 2018-07-20 13:35:59.
 Załącznik nr 8 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:35:11 | Data modyfikacji: 2018-07-20 13:36:04.
 Zmiana w Ogłoszeniu o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-07-20 15:44:39 | Data modyfikacji: 2018-07-20 15:45:29.
 Informacja z otwarcia ofert z 06.08.18r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-06 14:14:02 | Data modyfikacji: 2018-08-06 14:15:09.
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-09 15:34:31 | Data modyfikacji: 2018-08-09 15:35:12.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-17 12:36:04 | Data modyfikacji: 2018-08-17 12:55:29.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I, II cz.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:39:33 | Data modyfikacji: 2018-08-29 14:40:22.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia III cz.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:41:04 | Data modyfikacji: 2018-08-29 14:41:46.

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew .  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew. .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew. .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie  .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019. .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie .  Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew  .  Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew  .  Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew .  Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu .  Odbiór i transport odpadów komunalnych, wyposażenie i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Sobolew . 
Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:41:04
Data modyfikacji: 2018-08-29 14:41:46
Opublikowane przez: Agata Kostecka