Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew.

 Ogłoszenie BZP 25.05.2018

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-05-25 15:34:39 | Data modyfikacji: 2018-05-25 15:47:04.
 SWIZ z załącznikami 25.05.2018

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-05-25 15:40:14 | Data modyfikacji: 2018-05-25 15:47:04.
 Załącznik nr 8 Przedmiar

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-05-25 15:44:53 | Data modyfikacji: 2018-05-25 15:47:09.
 Załącznik nr 9 kosztorys

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-05-25 15:46:10 | Data modyfikacji: 2018-05-25 15:47:15.
 Informacja z otwarcia ofert z 11.06.2018

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-11 15:06:50 | Data modyfikacji: 2018-06-11 15:16:58.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr II, III, VI

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:00:19 | Data modyfikacji: 2018-06-27 12:01:18.
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części zamówienia Nr I, IV, V

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:11:30 | Data modyfikacji: 2018-06-27 12:14:11.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-10 10:04:55 | Data modyfikacji: 2018-08-10 10:05:36.

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew .  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew. .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew. .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie  .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019. .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie .  Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew  .  Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew  .  Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew .  Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu .  Odbiór i transport odpadów komunalnych, wyposażenie i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Sobolew . 
Data wprowadzenia: 2018-08-10 10:04:55
Data modyfikacji: 2018-08-10 10:05:36
Opublikowane przez: Agata Kostecka