Ogłoszenie BZP z 31.05.2018

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-05-31 13:58:45 | Data modyfikacji: 2018-06-01 08:12:03.
 SWIZ z załącznikami 1,2,3,4,8

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-05-31 14:00:03 | Data modyfikacji: 2018-05-31 14:04:04.
 Zał.5,6 Opis przedmiotu zamówienia, Wymagania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-05-31 14:01:47 | Data modyfikacji: 2018-05-31 14:04:11.
 Zał.nr 7 Wzór Umowy

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-05-31 14:02:51 | Data modyfikacji: 2018-05-31 14:03:52.
 Odpowiedź na zapytanie do SWIZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-07 22:26:29.
ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-07 22:27:31 | Data modyfikacji: 2018-06-07 22:41:19.
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU BZP

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-07 22:29:19 | Data modyfikacji: 2018-06-07 22:41:24.
 Ogłoszenie o zmianie SWIZ i i ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-07 22:30:50 | Data modyfikacji: 2018-06-07 22:41:34.
  Zaktualizowany załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-07 22:33:14 | Data modyfikacji: 2018-06-07 22:42:43.
 Zaktualizowany załącznik nr 5,6 Opis przedmiotu zamówienia, Wymagania techniczne

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-07 22:35:02 | Data modyfikacji: 2018-06-07 22:42:55.
 Zaktualizowany załącznik nr 7 Projekt umowy

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-07 22:36:51 | Data modyfikacji: 2018-06-07 22:43:02.
 Zaktualizowany załącznik nr 8 Klauzula RODO

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-07 22:38:37 | Data modyfikacji: 2018-06-07 22:43:08.
 UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-07 22:40:21 | Data modyfikacji: 2018-06-07 22:43:13.
 Zmiana SWIZ 21.06.2018r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-21 14:33:25 | Data modyfikacji: 2018-06-21 15:22:17.
 Odpowiedź na zapytanie z 21.06.2018

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-21 14:34:33 | Data modyfikacji: 2018-06-21 14:35:18.
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:16:02 | Data modyfikacji: 2018-06-27 12:17:03.

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew .  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew. .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew. .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie  .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019. .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie .  Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew  .  Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew  .  Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew .  Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu .  Odbiór i transport odpadów komunalnych, wyposażenie i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Sobolew . 
Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:16:02
Data modyfikacji: 2018-06-27 12:17:03
Opublikowane przez: Agata Kostecka