Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:54:13.
 SWIZ z załącznikami

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:55:11.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-15 15:40:26.
 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-16 10:00:01 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:01:27.

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego . 
Data wprowadzenia: 2018-05-16 10:00:01
Data modyfikacji: 2018-05-16 10:01:27
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda