OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:54:13.
 SWIZ z załącznikami

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:55:11.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-15 15:40:26.
 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-16 10:00:01 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:01:27.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 22.05.18r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-22 15:21:24 | Data modyfikacji: 2018-05-22 15:28:13.
 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z 23.05.18

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-23 09:04:49 | Data modyfikacji: 2018-05-23 09:06:11.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:33:30 | Data modyfikacji: 2018-08-10 08:34:44.

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew .  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew. .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew. .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie  .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019. .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie .  Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew  .  Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew  .  Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew .  Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu .  Odbiór i transport odpadów komunalnych, wyposażenie i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Sobolew . 
Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:33:30
Data modyfikacji: 2018-08-10 08:34:44
Opublikowane przez: Agata Kostecka