Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-21 15:34:22 | Data modyfikacji: 2018-06-21 15:34:55.
 Zał. 1 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-21 15:36:53 | Data modyfikacji: 2018-06-21 15:37:37.
 Zał nr 2 i nr 3 oświadczenia wykonawcy

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-21 15:40:37 | Data modyfikacji: 2018-06-21 15:42:24.
 Zał nr 4 Wzór Umowy

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-21 15:41:41 | Data modyfikacji: 2018-06-21 15:42:29.
 Zał nr 5 Klauzula RODO

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-21 15:52:21 | Data modyfikacji: 2018-06-21 15:56:45.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-29 13:34:13 | Data modyfikacji: 2018-06-29 13:35:07.

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew .  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew. .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew. .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie  .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019. .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie .  Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew  .  Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew  .  Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew .  Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu . 
Data wprowadzenia: 2018-06-29 13:34:13
Data modyfikacji: 2018-06-29 13:35:07
Opublikowane przez: Agata Kostecka