SWIZ z załącznikami 1-7

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-13 16:06:54.
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-13 16:08:51.
 Zał. 7 Przedmiar

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-13 16:10:58 | Data modyfikacji: 2018-02-13 16:15:49.
 Zał. 8 Kosztorys

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-13 16:11:25 | Data modyfikacji: 2018-02-14 10:36:01.
ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:38:10 | Data modyfikacji: 2018-06-07 14:50:56.
 Ogłoszenie o zmianie SWIZ i i ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:42:41.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 14.02.2018r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:48:42.
 Ogłoszenie o zmianie SWIZ i i ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:38:28.
 PRZEDMIAR ZAKTUALIZOWANY ZAŁĄCZNIK NR 7

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:40:29 | Data modyfikacji: 2018-02-27 15:47:29.
 KOSZTOTYS ZAKTUALIZOWANY ZAŁĄCZNIK NR 8

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:41:41.
 FORMULARZ OFERTOWY ZAKTUALIZOWANY

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:42:53.
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:46:13.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 27.02.2018r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:58:09.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-02 14:59:52 | Data modyfikacji: 2018-03-02 15:03:16.
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 5.03.2018r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:32:21 | Data modyfikacji: 2018-03-05 14:33:36.
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU 5.03.2018r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:25:56.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 7.03.18r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-07 15:45:36 | Data modyfikacji: 2018-03-07 15:46:44.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:02:14 | Data modyfikacji: 2018-04-09 12:04:47.

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew .  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew. .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew. .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie  .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019. .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie .  Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew  .  Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew  .  Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew .  Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu .  Odbiór i transport odpadów komunalnych, wyposażenie i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Sobolew . 
Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:02:14
Data modyfikacji: 2018-04-09 12:04:47
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda