bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew strona główna 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-06 15:52:56.
 SWIZ z załącznikami 1-6

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-06 15:56:39.
 Zał. 7 6.03.2018 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-06 16:00:09 | Data modyfikacji: 2018-03-06 16:01:54.
 Zał. 8 Kosztorys 6.03.2018

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-06 16:00:28 | Data modyfikacji: 2018-03-06 16:03:22.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-21 15:45:50 | Data modyfikacji: 2018-03-21 15:46:50.
 Ogłoszenie o unieważnieniu postęowania 20.04.2018r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-20 15:56:16 | Data modyfikacji: 2018-04-20 15:58:24.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 20.04..18r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-20 15:57:14 | Data modyfikacji: 2018-04-20 15:58:30.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-17 15:12:43 | Data modyfikacji: 2018-05-17 15:13:31.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2018-05-17 15:12:43
Data modyfikacji: 2018-05-17 15:13:31
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl