Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP 08.08.2018r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-08 15:45:32 | Data modyfikacji: 2018-08-08 15:51:38.
 SWIZ z załacznikami 08.08.2018r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-08 15:46:31 | Data modyfikacji: 2018-08-08 15:51:42.
 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-08 15:49:26 | Data modyfikacji: 2018-08-08 15:51:51.
ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-20 14:56:10 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:47.
 BZP Ogłoszenie o zmianie SWIZ i i ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-20 14:56:34 | Data modyfikacji: 2018-08-20 15:00:02.
 Ogłoszenie o zmianie SWIZ i i ogłoszenia o zamówieniu BIP

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-20 14:58:05 | Data modyfikacji: 2018-08-20 15:00:16.
 BZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 21.08.18

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-21 12:51:14 | Data modyfikacji: 2018-08-21 12:54:06.
 Ogłoszenie o zmianie SWIZ i i ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-21 12:53:02 | Data modyfikacji: 2018-08-21 14:16:22.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-08-23 15:06:29 | Data modyfikacji: 2018-08-23 15:07:11.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3.09.18r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:48:26 | Data modyfikacji: 2018-09-03 14:51:42.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 25.09.2018

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-09-25 15:49:14 | Data modyfikacji: 2018-09-25 15:49:57.

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew .  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew. .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew. .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie  .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019. .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie .  Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew  .  Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew  .  Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew .  Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu .  Odbiór i transport odpadów komunalnych, wyposażenie i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Sobolew . 
Data wprowadzenia: 2018-09-25 15:49:14
Data modyfikacji: 2018-09-25 15:49:57
Opublikowane przez: Agata Kostecka