16.12.2022r Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-16 15:51:55.
 16.12.2022 SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-16 15:52:18.
 16.12.22r Załącznik nr 1Opis przedmiotu zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-16 15:53:14.
 16.12.22 Załącznik 3a Minimalne wymagania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-16 15:54:41 | Data modyfikacji: 2022-12-22 12:16:02.
 16.12.2022 Załącznik nr 4 Projekt umowy

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-16 15:55:11.
 16.12.22 Edytowalne załaczniki

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-16 15:55:57.
 16.12.2022 Identyfikator postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-16 15:56:37.
MODYFIKACJA ZAPISÓW SWZ
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-22 12:10:40.
 22.12.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-22 12:12:24.
 22.12.2022r Modyfikacja SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-22 12:12:55.
 Zaktualizowany załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia-22.12.22

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-22 12:14:40.
 Zaktualizowany załącznik nr 3a- Potwierdzenie minimalnych wymagań-22.12.22

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-22 12:15:34.
 22.12.2022 Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-22 12:51:59.
 23.12.2022r Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-23 12:16:39.
 23.12.2022r Ogłoszenie o wyniku postępowania-Unieważnienie

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-23 12:25:11.

Zobacz:
 Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej – II postępowanie .  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sobolew – etap I oraz etap III .  „Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew” .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew .  „Zakup samochodu dla OSP Sobolew” .  Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej .  Modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew .  Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie .  Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Gończycach .  Modernizacja ul. Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce .  ”Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2022/2023” .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce- w formule zaprojektuj i wybuduj .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sobolew .  Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2 .  Modernizacja ul. Widokowej i Pagórkowatej w Sobolewie .  Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” . 
Data wprowadzenia: 2022-12-23 12:25:11
Opublikowane przez: Agata Kostecka