14.04.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu

14.04.2022r. SWZ z załącznikami

Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia-minimalne wymagania

14.04.2022r. Załączniki w wersji edytowalnej

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-04-14 14:30:09 | Data modyfikacji: 2022-04-14 14:34:58.
 22.04.2022r. Informacja o posiadanych środkach finansowych

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-04-22 11:02:24.
 25.04.2022r Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-04-25 10:54:50.
 28.04.2022r Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-04-28 13:07:51 | Data modyfikacji: 2022-04-28 14:13:31.

Zobacz:
 Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej – II postępowanie .  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sobolew – etap I oraz etap III .  „Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew” .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew .  „Zakup samochodu dla OSP Sobolew” .  Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej .  Modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew .  Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie .  Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Gończycach .  Modernizacja ul. Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce .  ”Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2022/2023” .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce- w formule zaprojektuj i wybuduj .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sobolew .  Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2 .  Modernizacja ul. Widokowej i Pagórkowatej w Sobolewie .  Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” . 
Data wprowadzenia: 2022-04-28 13:07:51
Data modyfikacji: 2022-04-28 14:13:31
Opublikowane przez: Agata Kostecka