27.01.2022r Ogłoszenie o zamówieniu

27.01.2022r SWZ z załącznikami

Załaczniki w wersji edytowalnej 27.01.2022

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-01-27 14:14:30 | Data modyfikacji: 2022-01-27 14:39:16.
 31.01.22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-01-31 13:22:40.
Nowy termin składania ofert: 8.02.2022r. g. 09:00
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-01-31 13:27:40.
 03.02.2022r Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-02-03 12:29:49.
 3.02.22r. Modyfikacja SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-02-03 15:40:26.
 7.02.2022r Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-02-07 13:52:03.
 08.02.2022r. Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-02-08 09:45:33.
 08.02.2022r. Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-02-08 13:32:59.
 23.02.2022r Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-02-23 16:01:24.

Zobacz:
 Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej – II postępowanie .  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sobolew – etap I oraz etap III .  „Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew” .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew .  „Zakup samochodu dla OSP Sobolew” .  Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej .  Modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew .  Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie .  Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Gończycach .  Modernizacja ul. Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce .  ”Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2022/2023” .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce- w formule zaprojektuj i wybuduj .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sobolew .  Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2 .  Modernizacja ul. Widokowej i Pagórkowatej w Sobolewie .  Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” . 
Data wprowadzenia: 2022-02-23 16:01:24
Opublikowane przez: Agata Kostecka