21.01.2022r. BZP Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami 21.01.22r

21.01.2022r Załączniki w wersji edytowalnej

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-01-21 14:36:51 | Data modyfikacji: 2022-01-21 15:31:31.
 21.01.22r. Załącznik nr 5 Dokumentacja projektowa - cz. 1 - etapu I

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-01-21 15:44:44 | Data modyfikacji: 2022-01-21 15:49:17.
 21.01.2022r. Załącznik nr 5 Dokumentacja projektowa cz.2 - etap III

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-01-21 15:46:30 | Data modyfikacji: 2022-01-21 15:48:03.
 4.05.22r Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-02-04 09:06:45.
Nowy termin składania ofert- 14.02.2022r. godz.
9:00
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-02-04 09:08:13 | Data modyfikacji: 2022-02-04 09:08:53.

7.02.2022r Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

07.02.2022r Zmiana zapisów SWZ

Zaktualizowane załączniki

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-02-07 15:57:01 | Data modyfikacji: 2022-02-07 15:59:53.
Termin składania ofert: 14.02.2022r. g. 10:30
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-02-07 16:00:56.
 14.02.2022 Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-02-14 10:35:36 | Data modyfikacji: 2022-02-14 13:13:13.
 14.02.2022r. Ogłoszenie o wynikach postępowania Unieważnienie

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-02-14 13:14:11 | Data modyfikacji: 2022-02-14 13:40:19.
 14.02.2022r Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-02-14 13:15:43.

Zobacz:
 Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej – II postępowanie .  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sobolew – etap I oraz etap III .  „Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew” .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew .  „Zakup samochodu dla OSP Sobolew” .  Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej .  Modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew .  Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie .  Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Gończycach .  Modernizacja ul. Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce .  ”Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2022/2023” .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce- w formule zaprojektuj i wybuduj .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sobolew .  Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2 .  Modernizacja ul. Widokowej i Pagórkowatej w Sobolewie .  Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” . 
Data wprowadzenia: 2022-02-14 13:15:43
Opublikowane przez: Agata Kostecka