17.06.2022r Ogłoszenie o zamówieniu

17.06.2022 SWZ z załącznikami

17.06.2022 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

17.06.2022r Załączniki w wersji edytowlanej

17.06.2022 Identyfikator postępowania-miniPortal

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-06-17 14:18:58 | Data modyfikacji: 2022-06-21 08:37:26.
 30.06.2022 Modyfiikacja SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:15:37.
 30.06.2022r Zaktualizowany formularz ofertowy

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:16:26.
 04.07.22r Informacja o przeznaczonych środkach

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-07-04 10:00:25.
 04.07.2022r Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-07-04 11:55:12.
 12.07.2022r Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-07-12 14:38:30.

Zobacz:
 Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej – II postępowanie .  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sobolew – etap I oraz etap III .  „Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew” .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew .  „Zakup samochodu dla OSP Sobolew” .  Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej .  Modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew .  Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie .  Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Gończycach .  Modernizacja ul. Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce .  ”Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2022/2023” .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce- w formule zaprojektuj i wybuduj .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sobolew .  Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2 .  Modernizacja ul. Widokowej i Pagórkowatej w Sobolewie .  Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” . 
Data wprowadzenia: 2022-07-12 14:38:30
Opublikowane przez: Agata Kostecka