2.12.2022r Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-02 12:58:23.
 2.12.2022 SWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-02 12:58:53.
 2.12.2022 Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-02 13:00:09 | Data modyfikacji: 2022-12-02 13:01:02.
 2.12.2022 Załącznik nr 3a Spełnienie minimalnych wymagań

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-02 13:01:45.
 2.12.2022r Wzór umowy

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-02 13:02:16.
 2.12.2022 Identyfikator postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-02 13:02:55.
 5.12.2022 Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-05 10:12:06.
 6.12.2022 Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:19:17.
 12.12.2022 Informacja o środkach przeznaczonych

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-12 10:15:22.
 16.12.2022 Zawiadomienie o odrzuceniu i unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-16 13:10:18.
 16.12.2022r Ogłoszenie o wynikach postępowania -Unieważnienie

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-12-16 13:11:06.

Zobacz:
 Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej – II postępowanie .  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sobolew – etap I oraz etap III .  „Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew” .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew .  „Zakup samochodu dla OSP Sobolew” .  Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej .  Modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew .  Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie .  Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Gończycach .  Modernizacja ul. Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce .  ”Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2022/2023” .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce- w formule zaprojektuj i wybuduj .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sobolew .  Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2 .  Modernizacja ul. Widokowej i Pagórkowatej w Sobolewie .  Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” . 
Data wprowadzenia: 2022-12-16 13:11:06
Opublikowane przez: Agata Kostecka