13.07.2022r Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-07-13 14:12:55.
 13.07.2022 SWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-07-13 14:13:49.
 13.07.2022r Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-07-13 14:15:14.
 13.07.2022r. Edytowalne załączniki

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-07-13 14:16:58.
 13.07.2022r Identyfikator postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-07-13 14:19:20.
 28.07.2022 r Informacja o posiadanych środkach

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-07-28 09:58:53.
 28.07.2022r Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-07-28 12:04:12.
 02.08.2022r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-08-02 14:34:41.

Zobacz:
 Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej – II postępowanie .  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sobolew – etap I oraz etap III .  „Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew” .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew .  „Zakup samochodu dla OSP Sobolew” .  Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej .  Modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew .  Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie .  Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Gończycach .  Modernizacja ul. Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce .  ”Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2022/2023” .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce- w formule zaprojektuj i wybuduj .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sobolew .  Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2 .  Modernizacja ul. Widokowej i Pagórkowatej w Sobolewie .  Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” . 
Data wprowadzenia: 2022-08-02 14:34:41
Opublikowane przez: Agata Kostecka