20.10.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-10-20 13:12:25 | Data modyfikacji: 2022-10-20 16:09:29.
 20.10.2022 SWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-10-20 16:10:55.
 20.10.2022r Załączniki wersja edytowalna

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-10-20 16:12:21.
 20.10.2022 Miniportal Identyfikator

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-10-20 16:13:08.
 28.10.2022r. Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-10-28 09:37:01.
 28.10.2022r Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-10-28 14:04:49.
 31.10.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-10-31 12:45:58.
 31.10.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-10-31 14:50:36.

Zobacz:
 Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej – II postępowanie .  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sobolew – etap I oraz etap III .  „Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew” .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew .  „Zakup samochodu dla OSP Sobolew” .  Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej .  Modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew .  Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie .  Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Gończycach .  Modernizacja ul. Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce .  ”Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2022/2023” .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce- w formule zaprojektuj i wybuduj .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sobolew .  Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2 .  Modernizacja ul. Widokowej i Pagórkowatej w Sobolewie .  Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” . 
Data wprowadzenia: 2022-10-31 14:50:36
Opublikowane przez: Agata Kostecka