14.06.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu

14.06.2022r. SWZ z załącznikami

Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia -Dokumentacja techniczna

14.06.2022r Załączniki w wersji edytowalnej

14.06.2022 Identyfikator postępowania - miniPortal

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:03:07 | Data modyfikacji: 2022-06-14 14:11:10.
 28.06.2022r Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-06-28 15:38:51.
 28.06.2022r.Zmiana SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-06-28 15:39:42.
 28.06.2022r Zaktualizowany zalącznik Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-06-28 15:40:54.
 29.06.22 Informacja o środkach.pdf

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2022-06-29 15:53:39.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2022-06-29 16:41:36.
 6.07.2022r Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-07-06 10:58:35.

Zobacz:
 Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej – II postępowanie .  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sobolew – etap I oraz etap III .  „Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew” .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew .  „Zakup samochodu dla OSP Sobolew” .  Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej .  Modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew .  Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie .  Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Gończycach .  Modernizacja ul. Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce .  ”Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2022/2023” .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce- w formule zaprojektuj i wybuduj .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sobolew .  Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2 .  Modernizacja ul. Widokowej i Pagórkowatej w Sobolewie .  Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” . 
Data wprowadzenia: 2022-07-06 10:58:35
Opublikowane przez: Agata Kostecka