1.08.2022r Ogłoszenie o zamówieniu

01.08.2022 r SWZ z załącznikami

Załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy

1.08.2022 Edytowalne załączniki

1.08.2022 Identyfikator postępowania - miniPortal

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-08-01 10:58:15 | Data modyfikacji: 2022-08-09 14:18:35.
 Załącznik nr 7 do SWZ - PFU

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-08-01 11:29:23 | Data modyfikacji: 2022-08-01 11:32:48.
 09.08.2022r Modyfiikacja SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-08-09 14:29:11.
 09.08.2022r. Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-08-09 14:29:38 | Data modyfikacji: 2022-08-09 14:31:07.
 16.08.2022 r Informacja o posiadanych środkach

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-08-16 11:02:39.
 18.08.2022r Zawiadomienie o unieważnieniu postępownaia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-08-18 14:58:25.

Zobacz:
 Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej – II postępowanie .  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sobolew – etap I oraz etap III .  „Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew” .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew .  „Zakup samochodu dla OSP Sobolew” .  Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej .  Modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew .  Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie .  Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Gończycach .  Modernizacja ul. Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce .  ”Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2022/2023” .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce- w formule zaprojektuj i wybuduj .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sobolew .  Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2 .  Modernizacja ul. Widokowej i Pagórkowatej w Sobolewie .  Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” .  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” . 
Data wprowadzenia: 2022-08-18 14:58:25
Opublikowane przez: Agata Kostecka