Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-11-14 15:26:03.
 SWIZ z załącznikami 1-8

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-11-14 15:28:25.
 Załącznik nr 7

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-11-14 15:35:44 | Data modyfikacji: 2017-11-14 15:36:40.
 Załacznik 8

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-11-14 15:46:10 | Data modyfikacji: 2017-11-14 16:05:04.
 INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-11-23 15:26:59 | Data modyfikacji: 2017-11-14 16:05:04.
 Odpowiedź na zapytanie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-11-23 15:28:20 | Data modyfikacji: 2017-11-14 16:05:04.
 Dokumentacja projektowa instalacji gazowej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-11-23 15:41:18 | Data modyfikacji: 2017-11-23 15:42:38.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-11-29 15:22:18 | Data modyfikacji: 2017-11-23 15:42:38.
 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-11-30 18:30:28 | Data modyfikacji: 2017-11-23 15:42:38.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 05.12.17r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-12-05 10:41:11 | Data modyfikacji: 2017-11-23 15:42:38.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z 03.01.2018

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:32:37 | Data modyfikacji: 2017-11-23 15:42:38.

Zobacz:
 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew  .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018 .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223) .  „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II” .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie .  Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew .  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia  .  Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole .  Udzielenie kredytu długoterminowego . 
Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:32:37
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda