Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:41:07.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:42:35.
 Załącznik nr 1 Oferta

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:44:45 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:51:17.
 Załącznik nr 2 Oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:46:41 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:51:42.
 Załącznik nr 3 Oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:47:34 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:51:59.
 Załącznik nr 4 Umowa

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:48:28 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:54:31.
 Załącznik nr 5 Wykaz

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:50:46 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:54:31.
 Załącznik nr 6 Informacja

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:55:54 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:54:31.
 Załącznik nr 7 Przedmiar

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:56:57 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:54:31.
 Załącznik nr 8 Dokumentacja Techniczna

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:58:17 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:54:31.
 Załącznik nr 8 Dokumentacja Techniczna cz II

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 16:03:14 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:54:31.
 Załącznik nr 9 Specyfikacja Techniczna

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 16:05:33 | Data modyfikacji: 2017-09-08 16:07:43.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-25 15:32:58 | Data modyfikacji: 2017-09-08 16:07:43.

Zobacz:
 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew  .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018 .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223) .  „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II” .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie .  Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew .  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia  .  Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole .  Udzielenie kredytu długoterminowego . 
Data wprowadzenia: 2017-09-25 15:32:58
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda