Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-26 15:14:38.
 SWIZ z załącznikami 1 - 6

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-26 15:28:59 | Data modyfikacji: 2017-09-26 15:33:11.
 Załącznik nr 7 Przedmiar

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-26 15:38:39.
 Załącznik nr 8 PROJEKT

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-26 15:41:38.
 Załącznik nr 9

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-26 15:44:09 | Data modyfikacji: 2017-09-26 15:46:04.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-10-12 13:31:05.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-10-12 13:32:19.

Zobacz:
 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew  .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018 .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223) .  „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II” .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie .  Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew .  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia  .  Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole .  Udzielenie kredytu długoterminowego . 
Data wprowadzenia: 2017-10-12 13:32:19
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda