„Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II”

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-15 15:36:44.
 SWIZ z załącznikami 1 - 7

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-15 15:38:47 | Data modyfikacji: 2017-09-15 15:54:35.
 Załącznik nr 8 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-15 15:40:10 | Data modyfikacji: 2017-09-15 15:54:35.
 Załącznik nr 9 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-15 15:42:34 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:03:25.
 Załącznik nr 10 Specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-15 15:43:01 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:03:25.
 Załącznik Nr 11

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-15 15:57:32 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:12:09.
 Odpowiedź na zapytanie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-27 13:29:34 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:12:09.
 Odpowiedź na zapytanie - 2

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-28 16:24:45 | Data modyfikacji: 2017-09-28 16:26:18.
 Odpowiedź na zapytanie - 3

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-28 16:29:44 | Data modyfikacji: 2017-09-28 16:26:18.
 Odpowiedź na zapytanie - 4

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-29 16:22:50 | Data modyfikacji: 2017-09-28 16:26:18.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:41:55 | Data modyfikacji: 2017-09-28 16:26:18.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-10-12 13:25:25 | Data modyfikacji: 2017-09-28 16:26:18.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:30:18 | Data modyfikacji: 2017-09-28 16:26:18.

Zobacz:
 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew  .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018 .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223) .  „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II” .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie .  Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew .  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia  .  Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole .  Udzielenie kredytu długoterminowego . 
Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:30:18
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda