Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-15 15:49:56.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-15 15:50:46.
 Załącznik nr 8a i 8c (część 1)

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-15 15:53:12 | Data modyfikacji: 2017-03-15 15:57:06.
 Załącznik nr 8a i 8c (część 2)

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-15 15:53:49.
 Załącznik nr 8b

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-15 15:59:26.
 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-23 08:17:02 | Data modyfikacji: 2017-03-23 08:32:15.
MODYFIKACJA SIWZ i OGŁOSZENIE O ZMIANIE
OGŁOSZENIA
 Ogłoszenie o zmianie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-23 08:30:16 | Data modyfikacji: 2017-03-23 08:31:34.
 Załącznik nr 2 do SIWZ - zmiana

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-23 08:33:35.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-23 08:35:31.
 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-24 11:31:17.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:01:57 | Data modyfikacji: 2017-03-31 13:03:39.
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-05-17 11:49:48 | Data modyfikacji: 2017-05-17 11:51:07.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-05-26 13:32:28 | Data modyfikacji: 2017-05-26 13:35:28.

Zobacz:
 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew  .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018 .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223) .  „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II” .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie .  Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew .  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia  .  Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole .  Udzielenie kredytu długoterminowego . 
Data wprowadzenia: 2017-05-26 13:32:28
Data modyfikacji: 2017-05-26 13:35:28
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda