Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:50:34.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:52:24.
 Załącznik Nr 8 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:53:45.
 Załącznik Nr 9 Projekt Budowlany

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:55:22 | Data modyfikacji: 2017-07-21 12:57:45.
 Załącznik Nr 10 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:55:43.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-08-08 11:30:07 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:31:10.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:19:39 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:20:34.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:36:22.

Zobacz:
 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew  .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018 .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223) .  „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II” .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie .  Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew .  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia  .  Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole .  Udzielenie kredytu długoterminowego . 
Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:36:22
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda