Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
° Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
° Budżet 2012
° ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
° Budżet 2011
° Budżet 2010
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
° Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
° Budżet 2013
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
° Budżet 2014
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
° Budżet 2015
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
° Budżet 2016
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
° Budżet 2017
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
° Budżet 2018
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
°  Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
° Budżet 2019
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2018 r.
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 BUDŻET > Budżet 2011 strona główna 

Budżet 2011
Wieloletnia Prognoza Finansowa
 Uchwała Nr II 8 2010 Wieloletnia Prognoza Finansowa.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:16:05, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Wieloletnia Prognoza Finansowa..xls
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:20:55, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.xls
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:23:24, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Objaśnienia do uchwały WPF- lata 2011-2017.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:23:59, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
BUDŻET
 UCHWAŁA II.9.2010 . 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 r..doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:25:04, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tabela nr 1 DOCHODY plan na 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:27:30, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tabela nr 2 Wydatki plan na 2011 +.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:28:50, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tabela nr 3 pl.przych. rozch. (kredyty i pożyczki) 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:29:33, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tabela nr 4 Plan finansowy doch.i wydatków na zadania zlecone.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:30:15, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tabela nr 5 plan wydatków NA 2010 FUNDUSZ SOŁECKI.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:30:57, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 załącznik nr 1 Limit wyd na plany inwest 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:31:56, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 załącznik nr 2 dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu przedmiotem należącym i nie należącym do sektora finans.publicznych.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:32:35, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 załącznik nr 3 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2011.xls
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:33:22, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 załącznik nr 4 Gminny Program.....alkoholowych.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:34:03, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 UZASADNIENIE do Uchwały - BUDŻET GMINY NA 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:37:25, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
wersja do druku