Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
° Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
° Budżet 2012
° ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
° Budżet 2011
° Budżet 2010
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
° Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
° Budżet 2013
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
° Budżet 2014
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
° Budżet 2015
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
° Budżet 2016
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
° Budżet 2017
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
° Budżet 2018
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
°  Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
° Budżet 2019
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2018 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2019 r.
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 BUDŻET > Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok strona główna 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
 Opisowo DOCHODY i WYDATKI za. 2009 +.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 10:11:51, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Rb-NDS spr. o nadwyżce, deficycie na dzień 31.12.2009 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 10:13:09, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 SPR. z GFOŚ za 2009 r..doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 10:14:13, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał 1SPRAWOZD. DOCHODY za 2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 10:16:41, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał. 1a SPRAWOZD. - DOCHODY ZAD. ZLECONE za . 2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 10:17:25, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał. 2 SPRAWOZD. WYDATKI za rok 2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 10:18:08, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał. 2a SPRWOZD. z wyk. budż. WYDATKI ZAD. ZLECONE za 2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 10:20:12, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał. 4Spraw. ŚWIETL za 2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 10:23:07, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał. 4 Spraw. BIBL za 2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 10:20:51, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 ZARZĄDZENIE 1.2010 z 15 marca 2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 10:25:26, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
wersja do druku