Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
° Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
° Budżet 2012
° ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
° Budżet 2011
° Budżet 2010
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
° Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
° Budżet 2013
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
° Budżet 2014
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
° Budżet 2015
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
° Budżet 2016
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
° Budżet 2017
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
° Budżet 2018
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
°  Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
° Budżet 2019
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 BUDŻET > Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r. strona główna 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
 ZARZĄDZENIE NR 8/2014 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 rok oraz planów finansowych instytucji kultury.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 11:22:40, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów za 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 11:38:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 11:41:06, wprowadzający: Mariola Kępka
  SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków za 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 11:46:15, wprowadzający: Mariola Kępka
  SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 11:51:30, wprowadzający: Mariola Kępka
  S P R A W O Z D A N I E z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sobolew za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 11:52:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z dotacji udzielonej w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:06:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 Sprawozdanie z wykonania dochodów na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:28:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 PRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:33:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 S P R A W O Z D A N I E o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy Sobolew na zadania inwestycyjne za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:37:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 S P R A W O Z D A N I E z realizacji wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:51:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:58:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:59:27, wprowadzający: Mariola Kępka
  S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 11:04:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 Informacja o stanie mienia komunalnego.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 12:32:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 prawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej /analiza za 2013 r./
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 12:33:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 12:35:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego rachunku dochodów za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 12:39:28, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku